Analyser

En grävd brunn bör genomgå en kemisk/fysikalisk vattenanalys vart tredje år, enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. I grävda brunnar är risken för bakterietillväxt betydligt större än i borrade brunnar, därför bör även en mikrobiologisk vattenanalys också göras i en grävd brunn.

I borrade brunnar är risken betydligt mindre för bakterietillväxt. Däremot bör en kemisk/fysisk vattenanalys samt en radonanalys genomföras för att undersöka halten av Radon.

Kontakta BAGA AquaRent på 044-10 05 23 eller info@aquarent.se så skickar vi provflaskor. Våra vattenanalyser undersöks sedan av Eurofins som är ett opartiskt samt ackrediterad laboratorium.

Läs mer om vattenanalys:

Förklaring till analysresultatet

Läs mer om vatten för egna hem i broschyrer ifrån Socialstyrelsen:

Dricksvatten Socialstyrelsen

Socialstyrelsens allmänna råd

Om ni driver egen verksamhet eller är en samfällighet gäller Livsmedelsverkets gränsvärde.

Läs mer på:

Dricksvatten Livsmedelsverket