Samtycke

BAGAs personuppgiftsbehandling – samtycke

BAGA Aquarent, organisationsnummer 556285-5014, adress Mossvägen 12, 291 59 Kristianstad, telefonnummer 044-10 05 23 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?
BAGA Aquarent samlar in och behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med tecknande av avtal, köp av tjänst eller produkt samt för intresseanmälan av kommande tjänster. Det är uppgifter som namn, adresser, telefonnummer, fastighetsuppgifter samt anläggning- och ärendehistorik.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Syftet med behandlingen är att BAGA ska kunna fullfölja ingångna avtal, för administration, marknadsföring och fakturering samt för att fullgöra övriga förpliktelser.

Utlämning av uppgifter
Personuppgifter kan och kommer bara att överlämnas till annan part om det krävs för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder t.ex serviceuppdrag och leveranser.

Mejla a-lk@aquarent.se för att godkänna ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Ange namn, epostadress och skriv: Jag samtycker till att BAGA Aquarent lagrar och hanterar mina personuppgifter enligt personuppgiftspolicy.

Vilka personuppgifter samlas in?
BAGA samlar in och behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med tecknande av avtal, köp av tjänst eller produkt samt för intresseanmälan av kommande tjänster. Det är uppgifter som namn, adresser, telefonnummer, fastighetsuppgifter samt anläggning- och ärendehistorik.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Syftet med behandlingen är att BAGA ska kunna fullfölja ingångna avtal, för administration, marknadsföring och fakturering samt för att fullgöra övriga förpliktelser.

Utlämning av uppgifter
Personuppgifter kan och kommer bara att överlämnas till annan part om det krävs för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder t.ex serviceuppdrag och leveranser.

Läs mer om BAGA Aquarents personuppgiftsbehandling