Aktuellt

När bara det bästa är bra nog…

Ecomini

Ecomini

Ecomini helautomatiska avhärdningsfilter är en helt ny typ av avhärdare med extremt låg salt- och vattenförbrukning. Ecomini förbrukar ca 25 kg salt/år, vid en vattenförbrukning på cirka 150 m3/år.

En standardavhärdare förbrukar cirka 150-200 kg salt/år. Spolningen (regenerering) tar bara 16 min att utföra, en standardavhärdare tar normalt ca 90 min. Detta betyder att du sparar över 10 m3 vatten per år, bara i spolvatten…

>> SE PRODUKTBLAD

Leave a Comment (0) →

Avhärdare i världsklass, AVR 10 och AVR 14. AquaRents helautomatiska avhärdningsfilter…

Avhärdning AVR 10 och AVR 14

Avhärdning AVR 10 och AVR 14

Avhärdning AVR 10 och AVR 14

AquaRents helautomatiska avhärdningsfilter är avsedda att användas i egna hem med problem med kalkavlagringar tex i värmeväxlare, varmvattenberedare eller rörledningar. En minskning av disk eller tvättmedel är i sig själv en anledning att installera ett avhärdningsfilter. Filtret levereras som en komplett enhet, bestående av kabinett för lagring av salt och saltlake, filterbehållare med jonbytare samt en volymstyrd ventil för automatisk spolning (regenerering). Automatiken är försedd med en hårdhetsreglering, där man enkelt ställer in önskad hårdhet på vattnet. Ett vatten med noll i hårdhet är inte gott att dricka så vi rekommenderar att ställa in hårdheten på mellan 3 – 5°dH. Det kommunala vattnet i Kristianstad har 13°dH.

Leave a Comment (0) →