UV - aggregat

UV – aggregat

Utskrift

AquaRents UV-aggregat är avsedda att användas där det finns risk eller där vattnet förorenats av bakterier, parasiter såsom Cryptosporidium och Giardia eller virus. UV-ljus ”det naturliga alternativet” är ett både säkert och effektivt sätt att desinficera vatten på, istället för att använda tex giftiga kemikalier såsom klor.

UV-ljus påverkar inte heller smak eller lukt på vattnet. UV-strålningen genereras av en lågtryckslampa med hög intensitet. Den unika konstruktionen av strålningskammaren ger optimal hydraulisk prestanda och högsta desinfektionseffekt.

Det är viktigt att UV- lampan byts en gång per år. Om vattnet som skall behandlas är grumligt, dvs har låg transmission, måste alltid ett förfilter installeras. Modellen UV 40 är lämplig att installera för ett normalhushåll.

LADDA NER PRODUKTBLAD