Totalavsaltningsfilter

Typ Demi 10 – Demi 50

Utskrift
AquaRents totalavsaltningsfilter är ett filter som används när man önskar ett vatten av mycket hög kvalitet. Exemplel på användningsområde är laboratorier, framställning av batterivatten eller allmänt inom industrin. Filtret innehåller jonbytare som nästan tar bort alla joner i vattnet.
Ledningsförmågan efter filtret kommer normalt ner till ca 1-3 µS/cm.
Filterhuvudet är försett med en konduktivitetsmätare som visar grönt om vattnet är inom önskad kvalitet. När lampan lyser rött är jonbytaren förbrukad och måste då bytas ut.

LADDA NER PRODUKTBLAD