Patronfilter

AquaRents patronfilterhus finns i två utförande.

Patronfilter

Patronfilter

Det blå plasthuset, typ PL 10 rekommenderas till hushåll med egen brunn. Metallhuset typ ST 10 rekommenderar vi till hushåll med kommunalt vatten. Installera gärna en ventil före och en efter, för enklare byte av patron: Typ PL 10 Typ ST 10.

Patroner finns i följande utförande:
Bomullspatron som avskiljer utfällt järn, sand samt synliga partiklar.
Maskstorlek 5 eller 20 ?m.
Nylonpatron, med maskstorlek 80 ?m, som avskiljer utfällt järn, sand och synliga partiklar.
Kolpatron (aktivt kol) som avskiljer bla ämnen som ger lukt samt smak.

LADDA NER PRODUKTBLAD