Omvänd Osmos Ro 5

Omvänd Osmos Ro 5

Omvänd Osmos Ro 5

Omvänd Osmos Ro 5

AquaRents omvänd osmosaggregat (RO) är avsedda att användas där det finns lösta salter i vattnet såsom natrium, klorid, fluorid, nitrat eller annat. Max TDS 2000mg/l.

Förfiltret är ett patronfilter som är försett med en manometer efter filtret. Manometer finns också som visar trycket över membranen. Pumpen är en Grundfos flerstegs centrifugal pump.

LADDA NER PRODUKTBLAD (Omvänd Osmos Ro 5)