Mjukvattenfilter Mini, Midi och Maxi

Mjukvattenfilter Mini, Midi och Maxi

Mjukvattenfilter Mini, Midi och Maxi

Mjukvattenfilter Mini, Midi och Maxi

Dessa helautomatiska avhärdningsfilter är speciellt framtagna att användas i applikationer där utrymmet är begränsat eller flödet något mindre. Luftbefuktning är tex en typisk applikation där flödet är litet. Men dessa går också att använda i egna hem med problem med kalkavlagringar i tex värmeväxlare, varmvattenberedare eller rörledningar. En minskning av disk eller tvättmedel är i sig själv en anledning att installera ett avhärdningsfilter.

Filtret levereras som en komplett enhet, bestående av kabinett för lagring av salt och saltlake, filterbehållare med jonbytare samt en volymstyrd ventil för automatisk spolning (regenerering). Automatiken är försedd med en hårdhetsreglering, där man enkelt ställer in önskad hårdhet på vattnet. Ett vatten med noll i hårdhet är inte gott att dricka så vi rekommenderar att ställa in hårdheten på mellan 3 – 5°dH. Det kommunala vattnet i Kristianstad har 13°dH.

LADDA NER PRODUKTBLAD