Manuellt Avsyrningsfilter

Typ MAS 22 – MAS 60

Avsyrningsfilter MAS

Avsyrningsfilter MAS

AquaRents manuella avsyrningsfilter är ett filter som höjer vattnets pH-värde samt hårdhet. Ett bra pH-värde är 7,5 – 9. Vid för låga värden är risken stor för korrosionsangrepp. Kopparutfällning är ett känt fenomen, vid för lågt pH, som visar sig som en grön utfällning i sanitetsporslinet och ibland t o m färgar håret grönt. Kopparhalten i vattnet bör inte överstiga 0,2 mg/l enligt Socialstyrelsens normer.
Avsyrningsmassan förbrukas och man bör därför kontrollera nivån av massan i filtret en gång varannan månad. Ny massa fylls enkelt på, genom påfyllnadshålet. Filtret bör även spolas när nivån av filtermassan kontrollerats. Detta görs enkelt med hjälp av den, på filtret, monterade ventilen.

Avsyrningsfiltren går också att kombinera så att det även
reducerar järn och mangan. Typbetäckningen är då MAS 22-F – MAS 60-F.

LADDA NER PRODUKTBLAD