Manuellt Kolfilter MAK 25 – MAK 75

MAK 25 – MAK 75

Manuellt Kolfilter-MAK

Manuellt Kolfilter-MAK

AquaRents manuella kolfilter används för reducering av färg, lukt eller BAM (bekämpningsmedel). Vi har en stor bredd av lösningar med absorbtionsfilter som innehåller olika typer av kol.

Vattnet passererar en bädd av kol med mycket hög porisitet. 1 cm3 har en adsorbtionsyta på över 1000m2. Absorbtionen av det aktiva kolet minskar beroende på inkommande föroreningar. Förbrukningen av kolet varierar kraftigt, men ett riktmärke är att cirka 1 – 5 gram kol per m3 vatten. När kolet är förbrukat måste det bytas ut. Kontakttiden är en viktig parameter vid dimensionering av ett kolfilter.

LADDA NER PRODUKTBLAD