Aktiv kombination

AquaRents system aktiv kombination

AquaRents system aktiv kombination

AquaRents system aktiv kombination

Använder ett katalytiskt granulat som tillsammans med magnetism lindar in kalken så att den inte fäller ut i lika stor omfattning som i ett system utan katalytiskt granulat eller magnetism. Systemet är utprovat av oss under många år med mycket gott resultat. Man kan dock inte nå likvärdigt resultat som i tex ett avhärdningsfilter. I ett avhärdningsfilter filter tas all kalk bort som sedan spolas ut i avloppet. I aktiv kombination ingår ett filterhus med granulatbehållare samt en magnet som sätts utanpå rörsystemet.
Observera att granulatbehållaren bör bytas en gång per år.

Patronhus för kommunalt vatten inkl magnet. Ventilen ingår inte, ventiler bör installeras både före och efter filterhuset för enkelt byte av granulatbehållare.

LADDA NER PRODUKTBLAD