Aktuellt

Avhärdare i världsklass, AVR 10 och AVR 14. AquaRents helautomatiska avhärdningsfilter…

Avhärdning AVR 10 och AVR 14

Avhärdning AVR 10 och AVR 14

Avhärdning AVR 10 och AVR 14

AquaRents helautomatiska avhärdningsfilter är avsedda att användas i egna hem med problem med kalkavlagringar tex i värmeväxlare, varmvattenberedare eller rörledningar. En minskning av disk eller tvättmedel är i sig själv en anledning att installera ett avhärdningsfilter. Filtret levereras som en komplett enhet, bestående av kabinett för lagring av salt och saltlake, filterbehållare med jonbytare samt en volymstyrd ventil för automatisk spolning (regenerering). Automatiken är försedd med en hårdhetsreglering, där man enkelt ställer in önskad hårdhet på vattnet. Ett vatten med noll i hårdhet är inte gott att dricka så vi rekommenderar att ställa in hårdheten på mellan 3 – 5°dH. Det kommunala vattnet i Kristianstad har 13°dH.

Leave a Comment (0) ↓